Terapeuticum

Szkolenia z rozwoju osobistego

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj4
mod_vvisit_counterWczoraj17
mod_vvisit_counterBieżący tydzień45
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień262
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc692
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc807
mod_vvisit_counterOgółem62954


PRACA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE PDF Drukuj Email

Szkolenie skierowane jest do:

nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Zakres szkolenia:

Źródła przemocy – wprowadzenie do problematyki agresji i przemocy w szkole

 

W wyniku uczestnictwa w zajęciach nauczyciele będą mieli uporządkowaną wiedzę dot. złości, agresji, przemocy, najczęstszych źródeł przemocy w szkole, zdobędą umiejętność odróżniania przyczyny od objawu przemocy, przewidywania konsekwencji „systemowego” charakteru zjawiska przemocy w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Poznają sposoby diagnozy funkcjonowania rodziny ucznia trudnego wychowawczo. Metody pracy z postawami i zachowaniami rodziców utrudniających współpracę ze szkołą.

 

Klasa z „kozłem ofiarnym” i „agresorem” – interwencja wychowawcza.

Uczestnicy poznają role grupowe i konsekwencje dla pracy wychowawczej. Sposoby diagnozy potrzeb wychowawczych konkretnej klasy, w tym ról, jakie występują w tym zespole. Budowanie planów oddziaływań wychowawczych, w tym scenariuszy interwencji w przypadku problemu lub konfliktu. Schematy postępowania interwencyjnego w przypadku zachowań przemocowych.

 

Konstruktywny nauczyciel, czyli jak nie prowokować agresywnych zachowań uczniów

Prezentacja najczęstszych zachowań nauczyciela, które wzmacniają lub łagodzą agresywne zachowania ucznia. Indywidualny styl reagowania na sytuacje trudne. Zasady postępowania z wybuchem złości i przejawami agresji i przemocy. Strategie postępowania interwencyjnego w przypadku zachowań przemocowych.

 

Rozmowa interwencyjna

Werbalne i pozawerbalne aspekty komunikacji. Elementy ułatwiające i utrudniające budowanie kontaktu z uczniem i rodzicem. Procedura i zasady konstrukcji skutecznej rozmowy interwencyjnej. Diagnoza własnego stylu prowadzenia rozmów interwencyjnych – mocne i słabe strony – obszary do pracy. Budowanie współpracy z rodzicami. Formy współpracy indywidualnej z rodzicami. Zasada pozytywnej motywacji, partnerstwa, jedności oddziaływań, aktywnej i systematycznej współpracy.

 

Jak zapanować nad złością

Złość, agresja i przemoc – cechy wspólne i różnice. Jakie są źródła takich zachowań i konsekwencje. Jakie formy przemocy występują w szkole? Jak rozpoznać ofiary i sprawców przemocy? Komu i jak pomagać? Umiejętność panowania nad emocjami i zachowaniem. Zasady konstruktywnego wyrażania złości. Techniki komunikacji interpersonalnej i terapii poznawczej pozwalające na opanowanie złości. Kodeks „klasy bez przemocy”.

 

Praca z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania

Celem szkolenia jest przedstawienie objawów zaburzeń psychicznych, które można zaobserwować w zachowaniu ucznia, objawów zaburzeń zachowania i manipulacji. Budowanie planu oddziaływań wychowawczych i współpracy z rodzicami, w tym metody pracy – kontrakt, zasady klasowe i metody ich egzekwowania, konsekwencje.

Formy współpracy indywidualnej z rodzicami. Budowanie sieci współpracy. Budowanie współpracy z rodzicami. Formy współpracy indywidualnej z rodzicami. Zasada pozytywnej motywacji, partnerstwa, jedności oddziaływań, aktywnej i systematycznej współpracy.

 

Uczeń z ADHD w szkole

 

Objawy, czyli dlaczego tak trudno pracować z uczniem z ADHD. Metody pracy z uczniem nadpobudliwym. Praca z niepożądanymi zachowaniami – behawioralne zasady modyfikacji zachowań. Bariery porozumienia z uczniem z ADHD. Najważniejsze prawa ucznia z ADHD w szkole. Status i prawa rodzica w szkole.

 

Konflikt – techniki rozwijające umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

 

Uczestnicy poznają, czym jest konflikt, jego źródła, przebieg, role w relacjach interpersonalnych, rodzaje konfliktów, style zachowań w sytuacji konfliktu, koło konfliktu i konstruktywne metody jego rozwiązywania. Zasady prowadzenia negocjacji, facylitacji, mediacji, arbitrażu.

 

Alternatywa wobec zachowań agresywnych

Trening ról społecznych jako konstruktywna i twórcza metoda pracy z młodzieżą. Diagnoza potrzeb wychowawczych klasy.

Rozwijanie twórczego myślenia, umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozwijanie własnych mocnych stron, poczucia własnej wartości. Integracja zespołu klasowego.

 

 

 

Jak rozwijać potencjał uczniów – konstruktywny nauczyciel

Sposoby rozwijania kreatywności u uczniów. Społeczne umiejętności powiązane z asertywnością, autoprezentacją, podstawami negocjacji i mediacji, pracy zespołowej. Jak pomóc uczniom w ocenie swoich mocnych i słabych stron.

 

Trening ról społecznych w pracy z młodzieżą

Warunki i etapy efektywnego prowadzenia treningu ról społecznych – określenie konkretnych celów treningu, budowanie warunków umożliwiających realizację celów, role grupowe i lidera grupowego oraz zadaniowego, umiejętności społeczne związane z rolami. Trening ról społecznych jako alternatywa wobec zachowań agresywnych.

 

Jak motywować uczniów do aktywności

Pojęcie motywacji zewnętrznej i wewnętrznej w procesie motywowania ucznia do nauki i samodzielności. Rola i znaczenie samowiedzy i samooceny oraz poczucia własnej wartości w kontekście jego radzenia sobie z trudnościami. Pojęcie nagrody i kary oraz konsekwencji jako jednego z podstawowych uwarunkowań budowania motywacji. Diagnoza zespołu klasowego – role w grupie – analiza zjawiska i możliwości oddziaływania ze strony nauczyciela. Proces podejmowania decyzji.

 

Zgrana klasa – jak budować konstruktywne relacje między uczniami

Mechanizmy interpersonalne kierujące formowaniem się zespołów. Zapoznanie z konkretnymi ćwiczeniami, technikami integracyjnymi do wykorzystania podczas godzin wychowawczych. Kontrakt klasowy – zasady klasowe i ich egzekwowanie. Zasady pracy z grupą i porozumiewania się w grupie. Kontrakt klasowy. Scenariusze zajęć integracyjnych – umiejętność tworzenia. Współpraca z rodzicami.

 

Forma:

zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy

 

Program szkolenia:

wysyłany jest na prośbę osoby zainteresowanej przed rozpoczęciem szkolenia

 

powrót do poprzedniej strony

 
TERAPEUTICUM, Powered by Joomla!